Едиција ЗАКОНИ И ПРОПИСИ Едицију чине специјализована издања позитивноправних прописа у облику изворних закона и збирки прописа. Писци предговора и приређивачи збирки прописа су стручњаци који су учествовали у припреми текстова ових нормативних аката. Изворни закони садрже предговоре, а збирке прописа садрже уводни текст с потребним објашњењима и друге прилоге прилагођене одређеној циљној групи потенцијалних корисника. Прописи су груписани по сродности: тематској, проблемској и професионалној, како би корисници, у једној књизи, имали прописе потребне њиховој струци, делатности и интересовању.
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Ово издање садржи Закон о високом образовању усвојен у Народној скупштини 27. септембра 2017. године, а који је ступио на снагу од 7. октобра исте године („Службени гласник РС“, број 88/17).'
прво издање, 2017, 13 x 20 цм, 98 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2150-9
Пуна цена:
275,00 ДИН

Цена на сајту:
233,75 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
206,25 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Ово издање садржи Закон о општем управном поступку који је донела Народна скупштина 29. фебруара 2016. године („Службени гласник РС“, број 18 од 1. марта 2016. године) и уводни текст др Зорана Р. Томића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду. Закон о општем управном поступку примењује се од 1. јуна 2017. године, изузев чл. 9, 103. и 207. који су у примени 90 дана од дана његовог ступања на снагу. Применом новог закона престаје да важи „стари закон“ (Закон о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10).'
друго издање, 2017, 14 х 20 цм, 140 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1450-1
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
327,25 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
288,75 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА
ЗАКОН О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА
Сврха доношења овог закона јесте успостављање повољног законског оквира за спровођење пројеката које финансира приватни сектор с циљем подстицања изградње јавне инфраструктуре и побољшања квалитета јавних услуга у Републици Србији. Јавно-приватно партнерство је директна последица економске потребе државе да, уместо прибављања кредитног капитала намењеног изградњи, развоју инфраструктуре и одрживог система обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос с приватним капиталом. '
2017, 14 х 20 цм, 104 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0362-8
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
374,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
Овим Законом уређују се посебна правна средства за делотворнију заштиту права на суђење у разумном року и уводе мерила за оцену трајања суђења у разумном року. '
друго издање, 2017, 14 х 20 цм, 84 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1924-7
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
327,25 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
288,75 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Ово издање садржи текст Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“, број 94/16). У уводном тексту указано је на карактер правне заштите од насиља од породице у нашем правном систему, анализирана је дефиниција појма насиља у породици у најважнијим међународним и домаћим документима и објашњени разлози за доношење закона и његове основне одредбе.'
прво издање, 2016, 14 х 20 цм, 80 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0123-5
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
327,25 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
288,75 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
Ово издање садржи текст Закона о полицији, који је ступио на снагу 5. фебруара 2016. године, уводне напомене у коме су објашњени разлози за доношење овог прописа, преглед основних законских решења као и стварни регистар. Даном ступања на снагу новог Закона о полицији престао је да Закон из 2005. године. Изузетак представљају одредбе чланова од 75. до 82, којима се уређује примена одређених полицијских овлашћења. Наведене одредбе ће се примењивати до доношења посебног закона који ће детаљније регулисати евиденције у полицији. Нови Закон о полицији усаглашен је са европским стандардима и од његове примене се очекују позитивни ефекти у систему безбедности, пре свега наставак процеса професионализације и ефикаснија контрола полиције.    Аутори предговора и стварног регистра:Добросав Миловановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у БеоградуЗорица Вукашиновић Радојичић, доцент на Криминалистичко полицијској академијиБожидар Оташевић, полицијски саветникСаша Марковић, полицијски саветник'
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
561,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
Према стању законодавства од 13. августа 2014. '
прво издање, 2014, 14 х 20 цм, 64 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1859-2
Пуна цена:
220,00 ДИН

Цена на сајту:
187,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
165,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
ЗАКОН О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
 '
прво издање
2006
13 x 20 цм
177 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-7549-495-9
Пуна цена:
330,00 ДИН

Цена на сајту:
280,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ
ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ
 '
прво издање, 2004.
17 x 24 цм, 197 стр.
броширан повез, ћирилица
86-7549-375-4
Пуна цена:
429,00 ДИН

Цена на сајту:
364,65 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
'
прво издање, 2005.
13 x 20 цм, 53 стр.
броширан повез, ћирилица
86-7549-429-7
Пуна цена:
209,00 ДИН

Цена на сајту:
177,65 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.